ຍິນດີເຊື່ອເຊີນຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານທີ່ມີກຽດ 
Sie sind herzlich eingeladen

Outhong Manivong 
Tel: 07309  410235

Anousinh Phothongkham
Tel: 07309  3550

Doungta Panganouvong   
Tel: 07309 927443

Heuangsak Phonsavath   
Tel:  07303 159586

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ສະມາຄົມ ວັດທະນາທຳ
ລາວ ດອກຈຳປາ e.V.   

ມີຄວາມຍິນດີຂໍຖຶເປັນກຽດເຊີນ
ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ ຣາຕຣີ ສະໂມສອນ ລະດູ
ແລ້ງປະຈຳປີ 2012. ທີ່ຈະໃດ້ຈັດຂື້ນໃນ
 ວັນເສົາ ກົງກັບວັນທີ່ 04. 08. 2012  ທີ່
ສະໂມສອນຈັດງານບຸນເມືອງໄວແຊັນຮອນ. 

Stadthalle Weißenhorn,
Martin-Kuen-Straße 9 
89264 Weißenhorn.
 
ລາຍການບຸນ:
 
ພາກເຊົ້າ 

  ເລີ່ມແຕ່ ເວລາ 11:00 ໂມງ ຈະມີແຂງຂັນ   
  ເຕາະບານທີ່ ສະໜາມກິລາເມືອງ
  ໄວແຊັນຮອນ.

 ພາກແລງ

  18:00 ໂມງ ປະທານບຸນກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກ
  18:30 ໂມງ ເປິດລາຍການມ່ວນຊື່ນຈົນເຖີງ
                ເວລາປິດງານ

ພວກເຮົາທາງສະມາຄົມວັດທະນາທຳລາວ
ດອກຈຳປາມີຟ້ອນພື້ນເມືອງ, ດົນຕຣີພື້ນເມືອງ ແລະ ຄະນະວົງດົນຕຣີ, ຈຳປາ DJ ຈະມາກ່ອມ ອາຣົມ ແລະ ມ່ວນຊຶ່ນໃຫ້ທ່ານຢ່າງເຖິ່ງໃຈ.

ທາງສະມາຄົມວັດທະນາທຳລາວດອກຈຳປາ
ພວກເຮົາມີເຄຶ່ອງດື່ມ ແລະ ອາຫານແຊບໆ
ນົວໆພິເສດໄວ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ລາຄາຜ່ອນຜັນ
ເປັນກັນເອງ.

ຄ່າຜ່ານປະຕູ: ຕອນແລງ ຜູ້ໃຫ່ຍ 5ຢູໂລ.
ເດັກນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 12 ເຖິ່ງ 18 ປີ 3 ຢູໂລ,
ເດັກນ້ອຍຮອດ 12 ປີຝຣີ
Der laotische Kulturverein Dokchampa e.V. 

veranstaltet ein Sommerfest  2012.
 Das am Samstag,  den 04.08.2012 ,
 in der 

Stadthalle Weißenhorn,  
Martin-Kuen-Straße. 9 
89264 Weißenhorn 

stattfindet. 

Programm:

Vormittag
Um 11:00 Uhr gibt es ein Fußballturnier auf dem Weißenhorner Fußballstadion.

Abend
Um 18:00 Uhr  Begrüßungsansprache des Vorsitzenden der Veranstaltung

Um 18:30 Uhr Beginn des gemeinsamen Festes

Wir der  Laotische Kulturverein Dokchampa wollen hiermit alle Freunde und Interessenten herzlich einladen.

Wir bieten traditonelle laotische Tänze und Musik , sowie die 
Live-Band “Champa DJ” an und garantieren für beste Unterhaltung.

Wir sorgen für Getränke und für ein 
 Speise, für einen günstigen Preis

Abendeintritt : 
Erwachsene 5   Euro
Kinder  von 12 bis 18  Jahre 3 Euro
Kinder bis  12 Jahre freiLeave a Reply.